Dây Cổ Bạc Gắn Đá Strange Stone - SCH2WJ11935.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SCH2WJ11935.600

Dây cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5,  gắn Strange Stone
1.190.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại