Dây Cổ Gắn Đá Quartz - SCH2QJ11860.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SCH2QJ11860.600

Dây cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, xi vàng hồng, gắn đá Quartz
1.432.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại