Dây Cổ Bạc Gắn Đá CZ - SCH2QJ11817.100
Chi tiết
Mã sản phẩm : SCH2QJ11817.100

Dây c, chất liệu bạc Sterling 92.5, xi vàng hồng, gắn đá CZ
1.404.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại