Dây Cổ Bạc Gắn Đá CZ - SCH2QJ11816.100
Chi tiết
Mã sản phẩm: SCH2QJ11816.100

Dây cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, xi vàng hồng, gắn đá CZ
3.155.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại