Lắc Tay Bạc Gắn Đá Citrine - SLH2WJ11549.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SLH2WJ11549.600

Bông Tai, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Citrine.
1.121.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại