Bông Tai Bạc Gắn Đá Strange Stone - SBD2WJ11548.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SBD2WJ11548.600

Bông Tai, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Strange Stone.
925.000 VND   
    
     
Sản phẩm cùng phân loại