Dây Cổ Bạc Gắn Đá Citrine - SCH2WJ11547.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SCH2WJ11547.600

Dây cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Citrine.
1.708.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại