Bông Tai Bạc Gắn Đá Strange Stone - SBD2WJ11533.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SBD2WJ11533.600

Bông Tai, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Strange Stone.
923.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại