Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Strange Stone - SND2WJ11280.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SND2WJ11280.600

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Strange Stone.
1.510.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại