Dây Cổ Bạc Gắn Đá Strange Stone - SCD2WJ11250.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SCD2WJ11250.600

Dây cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Strange Stone.
2.227.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại