Lắc Tay Nữ Bạc Gắn Đá Strange Stone - SLD2WJ11249.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : SLD2WJ11249.600

Lắc tay , chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Strange Stone.
1.300.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại