Lắc Tay Bạc Gắn Đá Yellow Agate - JLDGSB01746.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JLDGSB01746.600

Lắc tay, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng , gắn đá Yellow Agate
1.400.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại