Bông Tai Bạc Gắn Đá Rose quart/Đá Agate - JBDGSB01729.600
Chi tiết
Mã sản phẩm : JBDGSB01729.600

Bông tai bạc, chất liệu bạc sterling 92.5, gắn đá Rose quart / Đá Agate
1.300.000 VND   
    
     
Sản phẩm cùng bộ
Mề Đay     
Sản phẩm cùng phân loại