Dây Cổ Bạc Gắn Đá Smoky Quarzt - JCDGSB01728.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: Smoky Quarzt

Dây Cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Smoky Quarzt
1.970.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại