Dây Cổ Bạc Gắn Đá Agate - JCDGSB01576.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JCDGSB01576.600

Dây Cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Agate
1.120.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại