Lắc Tay Bạc Gắn Đá Angel Hair - JLDPSB01314.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JLDPSB01314.600

Lắc tay, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Angel Hair
2.690.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại