Lắc Tay Bạc Gắn Đá Agate - JLDGSB01584.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JLDGSB01584.600

Lắc tay, chất liệu bạc Sterling 92.5 , màu sắc trắng bóng, gắn đá Agate
2.100.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại