Bông tai Bạc Gắn Đá Amethyst - JBDGSB01690.600
Chi tiết
Mã Sản phẩm : JBDGSB01690.600

Bông tai bạc, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Amethyst
1.010.000 VND   
    
     
Sản phẩm cùng phân loại