Nhẫn Nữ Bạc - JNNISB00897.900
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNNISB00897.900

Nhẫn nữ, chất liệu bạc sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn Đá cz & Da Cá Đuối
1.650.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Mề Đay Bạc     
Sản phẩm cùng phân loại