Bông Tai Bạc Gắn Đá Topaz - JBDPSB01189.600
Chi tiết
Mã sản phẩm:JBDPSB01189.600 

Bông tai, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá  Topaz /Citrine
1.360.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Mề Đay     
Sản phẩm cùng phân loại