Bông tai Bạc Gắn Đá Citrine - JBDPSB00473.600
Chi tiết
Mã sản phẩm:JBDPSB00473.600 

Bông tai, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Citrine/  Topaz
1.740.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Nhẫn     Mề Đay Bạc Gắn Đá Citrine     
Sản phẩm cùng phân loại