Dây Cổ Bạc Gắn Đá topaz - JCDPSB01436.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JCDPSB01436.600

Dây Cổ, chất liệu bạc sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn Đá Topaz / Citrine / Amethys / Lemon Quartz
1.550.000 VND   
    
              
Sản phẩm cùng phân loại