Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Ruby - JNDPSB01335.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNDPSB01335.600

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Ruby.
2.490.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Bông Tai Bạc Gắn Đá Ruby     Mề Đay Bạc Gắn Đá Ruby     
Sản phẩm cùng phân loại