Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Topaz - JNDPSB01303.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNDPSB01303.600

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Topaz / Citrine / Amethys
1.560.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Bông Tai Bạc Gắn Đá Amethyst     Mề Đay Bạc Gắn Đá Topaz     
Sản phẩm cùng phân loại