Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Amethyst - JNDPSB01298.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNDPSB01298.60

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Amethyst
1.050.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Bông Tai Bạc Gắn Đá Amethyst     Dây Cổ Gắn Đá Amethyst     
Sản phẩm cùng phân loại