Bông Tai Bạc Gắn Đá Citrine - JBDPSB01317.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JBDPSB01317.600

Bông tai, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Citrine
1.640.000 VND   
    
Nhận xét hiện tại: 1
Sản phẩm cùng bộ
Mề Đay     
Sản phẩm cùng phân loại