Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Topaz - JNDPSB01307.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNDPSB01307.600

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Topaz
2.198.000 VND   
    
     
Sản phẩm cùng bộ
Bông Tai Bạc Gắn Đá Citrine     Mề đay     
Sản phẩm cùng phân loại