Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Topaz - JNDPSB01100.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNDPSB01100.600

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Topaz.
3.140.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Mề Đay Bạc Gắn Đá Citrine / Topaz     
Sản phẩm cùng phân loại