Lắc Tay Bạc Gắn Đá Topaz - JLDPSB01066.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JLDPSB01066.600

Lắc tay, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Topaz
1.840.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại