Dây Cổ Bạc Gắn Đá Topaz - JCDPSB01110.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JCDPSB01110.600

Dây Cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Topaz
2.600.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại