Bông Tai Bạc Gắn Đá Citrine - JBDPSB01275.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JBDPSB01275.600

Bông tai, Chất liệu bạc sterling 92.5,  Màu sắc Xi bóng, gắn đá Citrine
1.510.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại