Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Citrine - JNDPSB00241.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNDPSB00241.600

Nhẫn nữ, chất liệu bạc sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Citrine / Amethyst.
1.940.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại