Dây Cổ Bạc Gắn Đá Topaz - JCDPSB01043.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JCDPSB01043.600

Dây Cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Topaz.
2.940.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại