Bông tai Bạc Gắn Đá Citrine - JBDPSB01139.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JBDPSB01139.600

Bông tai, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Citrine.
810.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Lắc tay     Mề đay     
Sản phẩm cùng phân loại