Bông tai Bạc Gắn Đá Citrine - JBDPSB00475.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JBDPSB00475.600

Bông tai, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Citrine
1.910.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại