Dây Cổ Bạc Gắn Đá Citrine - JCDPSB01069.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JCDPSB01069.600

Dây Cổ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng , gắn Đá Citrine / Đá Topaz
2.820.000 VND   
    
     
Sản phẩm cùng phân loại