Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Moon - JNDPSB01102.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNDPSB01102.600

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Moon.
2.019.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Mề đay     
Sản phẩm cùng phân loại