Nhẫn Nữ Bạc Gắn Đá Citrine - JNDPSB00931.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNDPSB00931.600

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Citrine.
810.000 VND   
    
Sản phẩm cùng bộ
Mề Đay Bạc Gắn Đá Citrine     
Sản phẩm cùng phân loại