Lắc Tay Bạc Gắn Đá Topaz - JLDPSB00386.600
Chi tiết
Mã sản phẩm: JLDPSB00386.600

Lắc tay, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Topaz
2.760.000 VND   
    
Sản phẩm cùng phân loại