Nhẫn Nữ Bạc - JNNISB00899.900
Chi tiết
Mã sản phẩm: JNNISB00899.900

Nhẫn nữ, chất liệu bạc Sterling 92.5, màu sắc trắng bóng, gắn đá Rose Pink, Canaries, Citron, Turquoise, Caramel
1.700.000 VND   
    
     
Sản phẩm cùng bộ
Mề Đay Bạc     Mề Đay Bạc     Nhẫn Nữ Bạc     Mề Đay Bạc     Mề Đay Bạc     
Sản phẩm cùng phân loại